Pravna osnova
01.09.2018.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Nespresso web stranice

Hvala Vam što ste posjetili ovu web stranicu. Molimo Vas da pozorno pročitate Uvjete i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka uporaba ove web stranice predstavlja prihvaćanje Uvjeta i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba riječi „mi“, „nas“, „naši“ i „Nespresso“ odnosi se na trgovačko društvo SF1 coffee doo, koja kao nositelj franšize „Nespresso” za područje Republike Hrvatske, djeluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Nespresso”.

Obavijest o privatnosti na web stranici

Svi osobni podaci ili materijal poslani ovoj web stranici podliježu uvjetima navedenim u Obavijest o privatnosti koje se nalazi na ovoj web stranici.

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bi osigurali točnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu točne ili potpune. Korištenje i prihvaćanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na vlastiti rizik. Suglasni ste da je Vaša odgovornost nadgledati sve izmjene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Prijenos

Bilo koja ne-osobna komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektroničke pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i bit će tretirani kao nepovjerljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Nespressa i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, objelodanjivanje, prijenos, publikaciju, emitiranje i objavljivanje. Pored toga, Nespresso ima slobodu koristiti u bilo koju svrhu (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvitak, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva uporaba vršit će se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija također jamčite da posjedujete vlasnička prava na poslani materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da uporaba od strane Nespressa neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona a naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umjetničkog djela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete suglasnost za objavljivanje iste. Nespresso nije u obavezi koristitii objavljivati dobivene informacije.

Prava intelektualnog vlasništva

Sva autorska prava, zaštitni znaci i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, slikama i drugim materijalima na ovoj web stranici su vlasništvo Nespressa ili su uključena uz dozvolu relevantnog vlasnika.

Dopušteno vam je da pregledate ovu web stranicu, reproducirate njene dijelove tiskanjem, preuzimanjem na tvrdi disk ili u svrhu distribucije drugim pojedincima. Ovo može biti učinjeno pod uvjetom da ne izvršite povredu svih oznaka autorskih prava i drugih vrsta vlasništva, kao i da takve reprodukcije sadrže zaštitni znak. Nikakva reprodukcija bilo kojeg djela ove web stranice ne može se prodavati niti distribuirati radi ostvarivanja poslovne dobiti, niti se može modificirati ili inkorporirati u bilo koji drugi rad, publikaciju ili web stranicu.

Zaštitni znaci, logoi, likovi i uslužne marke (zajedno „Zaštitni znaci“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Société des Produits Nestlé S.A, dijelu Nestlé Grupe. Ništa sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao dodjeljivanje bilo kakve licencije ili prava korištenja bilo kojeg Zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web stranici. Vaša uporaba/zlouporaba Zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici, ili bilo kojeg drugog sadržaja na ovoj web stranici strogo je zabranjena, osim kako je predviđeno ovim Uvjetima. Također Vas obavještavamo da će Nespresso uporabiti zakonom dozvoljena sredstva radi zaštite svog zakonskog prava intelektualne svojine.

Veze ka drugim web stranicama

Veze na Nespresso web stranicama mogu vas odvesti izvan Nespresso mreže i sustava, a Nespresso ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju takvih drugih web stranica trećih osoba. Veze se postavljaju u dobroj veri i Nespresso se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve naknadne izmjene drugih web stranica od strane trećih osoba prema kojima smo postavili vezu. Uključivanje bilo kakve veze prema drugim web stranicama ne podrazumijeva prihvaćanje od strane Nespressa. Preporučamo vam da proučite i pozorno pročitate izjave o pravima i privatnosti na svim drugim web stranicama koje posjetite.

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korištenje ove web stranice vršite na vlastitu i isključivu odgovornost.

Jamstva

Korištenje ove web stranice vam je omogućeno na „kako jest“ i „kako je dostupno“ osnovi, te sukladno tome, Nespresso ne daje nikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite, implicitne, zakonske ili druge (uključujući implicitne garancije utrživosti ili zadovoljavajuće kvalitete i pogodnosti za određenu svrhu) uključujući garancije ili tvrdnje da će materijal na ovoj web stranici biti potpun, točan, pouzdan, pravodoban, bez povrede trećih strana, da će pristup ovoj web stranici biti bez prekida ili bez pogrešaka ili bez virusa, da će ova web stranica biti sigurna, da su bilo koji savjet ili mišljenje dobiveni od strane Nespressa putem ove web stranice točni ili da se na njih može osloniti, te se sukladno navedenom izričito odriče bilo kakvih tvrdnji ili jamstavaili odgovornosti u svezi s istim.

Imajte na umu da određene jurisdikcije možda ne dopuštaju izuzeća implicitnih jamstava, te se neki od ovih iznimki možda ne odnose na vas. Provjerite lokalne zakone.

Mi zadržavamo pravo ograničenja, suspenzije, ili prekida Vašeg pristupa ovoj web stranici ili bilo kojoj funkciji ove web stranice ili bilo kojoj funkciji ili djelu iste u bilo kom trenutku, bez obavijesti.

Isključenje odgovornosti

Nespresso i/ili bilo koja druga strana koja sudjeluje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korištenja, nemogućnosti korištenja, promjene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze s ove web stranice ili u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje poduzimamo ili ne poduzimamo, kao rezultat bilo koje elektroničke pošte koju nam pošaljete.

Nespresso i/ili bilo koja druga strana koja sudjeluje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice neće se smatrati odgovornom za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti za obavljanje bilo kakvih korekcija, ažuriranja ili objave novih inačica u svezi s navedenim. Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.

Osim toga, Nespresso se neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak nastao zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu ili drugu imovinu zbog korištenja, pristupa ili preuzimanja bilo kakvog materijala s ove web stranice. Ako odlučite preuzimati materijal s ove web stranice, činite to na vlastiti rizik/odgovornost.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, izričito se odričete svih prava na žalbu protiv Nespressa, njegovih službenika, direktora, zaposlenika, dobavljača i programera, a koje mogu nastati u svezi s Vašom uporabom ove web stranice ili pristupom istoj.

Zabranjena aktivnost

Zabranjeno vam je obavljati bilo koje djelo koje Nespresso prema apsolutnom vlastitom nahođenju može smatrati neadekvatnim i/ili koje bi se smatralo nezakonitim djelom, ili je zabranjeno bilo kojim zakonima koji se primjenjuju na ovu web stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Svako djelo koje bi predstavljalo povredu bilo privatnosti (uključujući postavljanje osobnih informacija bez suglasnosti dotične osobe) ili bilo kojih drugih zakonskih prava osobe;

- Korištenje ove web stranice za klevetu ili tužbe protiv Nespressa, njegovih zaposlenika ili drugih osoba, ili djelovanje na način koji ugrožava dobar ugled Nespressa.

- Postavljanje datoteka koje sadrže viruse, a koji mogu dovesti do oštećenja imovine Nespressa ili imovine drugih osoba; i

- Objavljivanje ili prosljeđivanje bilo kakvog neovlaštenog materijala na ovu web stranicu, uključivši, ali ne ograničavajući se na materijal koji prema našem mišljenju može dovesti do neugodnosti, štete ili povrede sustava ili sigurnosne mreže Nespressa ili treće osobe, kao i klevetničke, rasističke, opscene, prijeteće, pornografske ili druge nezakonite materijale.

Nadležnost i mjerodavno pravo

ZA WEB STRANICE SPECIFIČNE ZA ODREĐENU DRŽAVU

Nespresso proizvodi, materijali, ponude i informacije koje se nalaze na ovoj web stranici namijenjeni su samo korisnicima i/ili kupcima na području Republike Hrvatske. Nespresso ne tvrdi da su proizvodi i sadržaj ove web stranice prikladni ili dostupni na drugim mjestima izvan područja Republike Hrvatske. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera kako bi dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u Vašoj zemlji. Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj web stranici su samo vizualni prikazi i kao takvi ne predstavljaju njihovu stvarnu veličinu, boju pakiranja itd.

Vi i Nespresso se slažete da će sve nedosljednosti ili žalbe koje proizilaze iz uporabe ove web stranice biti regulirani zakonom Hrvatske i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Zagrebu, Hrvatska.

Ažuriranje pravne obavijesti

Zadržavamo pravo izmjene i ispravaka ove obavijesti. S vremena na vrijeme pogledajte ovu stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci