Pravna osnova
03.09.2018.

Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje Nespresso Hrvatska

 

 

 

1. Definicije

 

 

 

Kada se u ovim uvjetima pojavljuju sljedeći pojmovi:

 

„Proizvodi“ označavaju proizvode koje Nespresso prodaje.

 

„Nespresso“ predstavlja trgovačko društvo pod nazivom «SF1 coffee doo», distributera NESTLE Nespresso S.A., sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, na adresi Zadarska ulica 80, koja kao nositelj franšize „Nespresso“ za područje Republike Hrvatske djeluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Nespresso“.

 

2. Osnovni uvjeti

 

Ovi opći uvjeti: (a) upravljaju svim narudžbama i kupnjama od Nespressa, na bilo koji način. Što se tiče kupnje putem Interneta, pogledajte našu stranicu kako biste pročitali dodatne specifične odredbe, (b) primjenjuju se na Vaše učešće kao člana Nespresso Kluba i pružanje Proizvoda i Usluga, (c) mogu biti izmijenjeni od strane Nespressa u bilo kom trenutku, slanjem obavijesti ili objavom na stranicama koje se odnose na Hrvatsku, a u okviru stranice www.Nespresso.hr.

 

3. Narudžbehttps://www.nespresso.hr/

 

3.1. Proizvode i Usluge možete naručiti na sljedeće načine:

 

(a) telefonom na broj: 0800 98 90 98(besplatan poziv) i +385 1 5499 468.

 

(b) putem Interneta, na web stranici www.Nespresso.hr.

 

(c) posjetom Nespresso Butika, na sljedećoj adresi:

 

Arena Centar, Vice Vukova 6, 10020, Zagreb, Hrvatska.

Ilica 19, Zagreb, Hrvatska

3.2. Najmanje pakiranje kave sadrži 10 kapsula.

 

3.3. Što se tiče narudžbi koje nisu podnesene u maloprodajnim objektima, svaka narudžba kave mora biti za količinu od najmanje 50 kapsula, i može uključivati bilo kakvu kombinaciju od po više desetaka kapsula.

 

3.4. Sve narudžbe podliježu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Nespresso će obavijestiti kupce što je prije moguće o svakom nestanku zaliha.

 

3.5. Nespresso zadržava pravo potpunog ili djelomičnog odbijanja narudžbe, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrijednosti narudžbe, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

 

4. Isporuka i prihvaćanje (isporuke)

 

4.1. Nespresso će uložiti sve napore kako bi isporučio Proizvode i Usluge na adresu navedenu u Vašoj narudžbenici, u roku od dva radna dana, osim za otoke i Dubrovnik gdje vrijeme isporuke može biti dulje. Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore spomenuto poželjno vrijeme isporuke ne može biti ispoštovano, bit ćete pravodobno obaviješteni.

 

4.2. Ako želite da se isporuka Proizvoda ili Usluga vrši na drugačiji način od onog koji predviđa Nespresso, takav zahtjev morate dostaviti Nespressu i, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

 

4.3. Vlasništvo nad Proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na vas u trenutku kada vam je roba predana u posjed.

 

5. Vraćanje robe-materijalni nedostatci

 

5.1. Imate pravo na vraćanje neispravne robe, u roku od 15 dana od preuzimanja robe.

 

5.2. Nespresso prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uvjetima, Nespresso će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 15 dana od dana primitka takvih proizvoda. Vi ćete snositi sve troškove poštarine u svezi sa vraćanjem novca.

 

Što se tiče narudžbi koje su podnesene u maloprodajnim objektima, kavu i hranu nije moguće zamijeniti. Ostalu robu je moguće zamijeniti u roku od 14 dana uz račun, ukoliko roba nije oštećena i korištena.

 

5.3. Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne robe, i molimo Vas da o tome obavijestite Nespresso u roku od 15 dana od dana primitka robe. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Nespresso ga može popraviti ili zamijeniti ili Vam vratiti novac sukladno Vašim zakonskim pravima. Ako ne obavijestite Nespresso o nedostatcima u zakonskom roku, narudžba će se smatrati valjanom.

Reklamacije možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: 
SF1 COFFEE d.o.o.    
Zadarska ulica 80, 10 000 Zagreb
ili
na e-mail adresu: nespressoclub@sf1coffee.com
Prodavatelj je dužan bez odgode, a nakasnije u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije, pisanim ili elektroničkim putem odgovoriti potrošaču, s očitovanjem o podnesenom zahtjevu i prijedlogom za njegovo rješavanje.

 

5.4. Nespresso strojevi su pokriveni komercijalnim jamstvom od 2 godine koju daju njihovi proizvođači, a sukladno posebnim uvjetima navedenim u dokumentaciji koja se dobiva uz strojeve. Za bilo kakva pitanja u vezi s funkcioniranjem, održavanjem i servisiranjem Vašeg Nespresso stroja nakon prodaje, molimo Vas kontaktirajte Nespresso na sljedeći broj: 0800 98 90 98 (besplatan poziv).

 

5.5.  Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

 

5.6. Kada se vraćanje izvrši na ispravan način, Nespresso će zamijeniti vraćenu robu, ukoliko se pokaže da je ista neispravna, ili će nadoknaditi plaćenu cijenu, u razumnom roku,  koji u pravilu iznosi 15 dana od dana primitka vraćene robe.

 

6. Ugovori na daljinu

 

6.1. Na naručivanje robe i usluga na daljinu, putem internete, ili telefona, u cijelosti se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

 

6.2. Imate pravo jednostrano raskinuti Ugovor o prodaji robe na daljinu, u roku od 14 dana od dana predaje robe u vaš posjed, ili posjed treće osobe koju ste odredili, a koja nije prijevoznik. Robu nam morate vratiti, na vaš trošak.

 

6.3. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe na daljinu, koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Predmetni obrazac, kao i obavijest o pravu na jednostrani raskid, te Ugovor o prodaji robe na daljinu bit će vam dostavljeni, najkasnije uz naručenu robu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

6.4. Novac će vam biti vraćen u roku od najviše 14 dana od primitka obavijesti o jednostranom raskidu, odnosno, ukoliko vam je roba isporučena, od vraćanja isporučene vam robe, ili primitka dokaza da ste nam robu poslali.

 

6.5. Isključeno je pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora o prodaji na daljinu, u slučajevima iz čl.86.  Zakona o zaštiti potrošača, ako su isti primjenjivi na ugovorni odnos s kupcem.

 

6.6. Nespresso nije obveznik sklopljenih ugovora o prodaji robe obvezuje postupati prema sporazumu ili skupu pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora, a ukoliko bi isti postojali i bili primjenjivi na Nespresso, iste će poštovati.

 

7. Cijene proizvoda i načini plaćanja

 

7.1. Nespresso može promijeniti cijene Proizvoda i Usluga tako što će potrošače obavijestiti na najprikladniji način.

 

7.2. Vi ćete platiti cijenu Proizvoda i Usluga koja vrijedi u trenutku slanja narudžbe.

 

7.3. Cijene uključuju PDV, ali ne i troškove prijevoza.

 

7.4. Za narudžbe od 80 ili više kapsula ili 1 aparat ili 1 Aeroccino, dostava je besplatna.

 

7.5. Možete odabrati jedan od sljedećih načina plaćanja:

 

7.5.1 Fakturirana vrijednost se plaća u gotovini prilikom isporuke Proizvoda ili pružanja Usluga.

 

7.5.2.Platnom karticom tijekom procesa kupovine na sajtu. Svoju narudžbu možete platiti koristeći Visa, MasterCard, Diners ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavatelja za online (Internet) plaćanje.

 

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se teretiti na Vaš račun kreditne kartice dobiva se pretvorbom cijene u eurima u hrvatske kune prema sadašnjem tečaju Hrvatske narodne banke. Pri naplati Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našem web mjestu.

 

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te s osobnim podacima postupa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

 

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

 

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

 

7.5.3 Bankovnom doznakom (za pravne osobe) - po primitku narudžbe, poslat ćemo Vam upute za plaćanje. Vaša će se narudžba isporučiti nakon evidentirane uplate na transakcijskom računu tvrtke SF1 COFFEE d.o.o.

 

7.6. Plaćanja na odloženo bankovnim čekovima se ne prihvaća.

 

7.7. Ako je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturirane cijene moraju biti plaćene prije isporuke.

 

8. Sudjelovanje u Nespresso Klubu

 

8.1. Kada Nespresso primi Vašu narudžbu kave, Vi automatski postajete član Nespresso Kluba.

 

8.2. Vaš članski broj u Nespresso Klubu bit će naveden na prvoj fakturi koju primite. Kako bi vam pružali usluge na najbolji mogući način, molimo Vas sačuvajte ovaj broj za sve Vaše buduće narudžbe.

 

8.3. Vaše sudjelovanje u Nespresso Klubu daje vam pravo koristiti posebne predložene Usluge, poput primanja informacija o novim proizvodima i uslugama koje nudi naše trgovačko društvo, sudjelovanja na natjecanjima, obavještavanja o ponudama i drugim povoljnim ponudama.

 

8.4. Vaše članstvo u Nespresso Klubu ne može se prenijeti na treću osobu.

 

8.5. Vi ste odgovorni za osiguravanje da podaci za kontakt koje dostavite Nespresso Klubu budu ažurni.

 

9. Odgovornost

 

9.1. U pogledu Proizvoda i Usluga, jedina odgovornost Nespressa je ograničena kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima prodaje. Sve druge odgovornosti su isključene u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Nespresso u cijelosti preuzima odgovornost za materijalne nedostatke robe, sukladno odrebama Zakona o obveznim odnosima.

 

9.2. Nespresso nema nikakvu odgovornost (bilo ugovornu, ne-ugovornu ili drugu) glede bilo kakve izravne, specijalne, posljedične ili neizravne štete, uključujući gubitak prihoda koji može rezultirati iz prodaje opisane u ovom tekstu.

 

9.3. Nespresso u cijelosti poštuje prava potrošača/kupaca iz Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima

 

10. Zaštita Osobnih podataka

 

Nespresso ne objelodanjuje nijedan Vaš osobni podatak i strogo poštuje povezane zakone o zaštiti osobnih podataka. Politika našeg trgovačkog društva o zaštiti osobnih podataka je objavljena na našoj web stranici www.Nespresso.hr.

 

11. Mjerodavno pravo

 

Ovi uvjeti podliježu i moraju se tumačiti sukladno zakonima Republike Hrvatske. Nespresso će pokušati sve sporne odnose sa svojim kupcima riješiti mirnim putem, ali ukoliko isto ne bi bilo moguće, za rješavanje bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Vas i Nespressa isključivu nadležnost imaju Sudovi u Zagrebu.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci