Za ostvarivanje 30% popusta za aparat potrebno je kupiti 50 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 40% popusta za aparat potrebno je kupiti 100 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 50% popusta za aparat potrebno je kupiti 150 kapsula kave:

Za ostvarivanje 30% popusta za aparat potrebno je kupiti 100 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 40% popusta za aparat potrebno je kupiti 150 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 50% popusta za aparat potrebno je kupiti 200/220 kapsula kave:

 

Za ostvarivanje 30% popusta za aparat potrebno je kupiti 150 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 40% popusta za aparat potrebno je kupiti 220 kapsula kave
ili
Za ostvarivanje 50% popusta za aparat potrebno je kupiti 350 kapsula kave:

 

Za ostvarivanje 30% popusta za aparat potrebno je kupiti 200 kapsula kave:

Popust na maloprodajnu cijenu obračunava se u košarici uz kupnju odgovarajućeg broja kapsula.

Pravna osnova